Senior MC Danmark

Persondata

I henhold til persondataforordningen:

Klubben indhenter navn, adresse, telefonnummer, email og fødselsår på medlemmer.

Disse data bruges til oversigt over, hvem der er medlem og til medlemsliste. Fødselsåret indgår i medlemsnummer.

Kun medlemmer har login, som skal benyttes for at se medlemslisten på hjemmesiden.

Når et medlem melder sig ud, slettes disse data, og login deaktiveres.

Spørgsmål vedr. yderligere oplysninger kan gives til:

Dorthe Ullerup, formand

Tlf. 24228673

formand@senior-mc-danmark.dk