Nyt fra kasserer

Kære medlemmer!


Forårstræffet er nu blevet afholdt, for mit eget vedkommende dog med visse forhindringer. Men det kan jeg jo altid fortælle om eller måske skrive en lille historie om.

Generalforsamlingen blev også gennemført med gode debatter. Der kom flere gode ideer på bordet. Jeg håber, at alle der ønskede det, fik lov til at komme til orde. Selv fik jeg ordet helt automatisk . Jeg blev også genvalgt som kasserer, så nu må I altså trækkes med mig to år mere.

Vi har fået 11 nye medlemmer i år. Velkommen til jer!
Så nu er vi 159 gode medlemmer HUSK at tage jer godt af vores nye medlemmer til træffene ellers gider de måske ikke deltage mere! I værste fald, melder de sig sikkert ud.

Forårstræffet gav et meget FLOT overskud. Arrangørerne var gode til at hjælpe hinanden, og der var en god atmosfære og stor aktivitet i køkkenet. Arrangørerne havde mulighed for at købe ind til fordelagtige priser. Det kommer alle klubbens medlemmer til gode, så mange TAK både for det og for jeres indsats!

Det er ikke alle, der har de samme muligheder. Så man skal ikke være bange for at tage en tjans som arrangør, fordi man ikke tror, man kan gøre det godt nok. Det allervigtigste er nemlig, at man hjælpes ad, så det bliver en god oplevelse for hele gruppen at være arrangør.

Træffene er ikke ens det er resultaterne heller ikke. Hvis det går lige opøkonomisk, så er det FINT, og skulle det så give et minus, så klarer vi også det.

Med venlig hilsen ”Kasserer-heksen” Lene K.

Kontonr.: Reg.nr. er 4424 001 03 52118 - Eller MobilePay nr: 38750

Husk at skrive jeres medlemsnr. + hvad I betaler for uanset, hvordan I betaler.

For udlændinge:

IBAN kontonummer: DK2730000010352118 BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK

Glyngøre, d. 30. april 2023

Glyngøre, d. 30. april 2023

Kære medlemmer!
Det er vel meget passende med et ”skriv” fra mig nu, hvor der bliver gjort status over kontingent og medlemstal.

Sidste rettidige betaling for kontingentet var d. 31. januar, og vi er nu 152 medlemmer. Desværre har 34 mere meldt sig ud, eller undladt at betale i januar. Blandt de udmeldte er der desværre flere af vores ”gamle” medlemmer, der har måttet erkende, at helbredet ikke mere var til kørsel på to hjul. De vil blive savnet af mange!

Mønsteret med andre udmeldelser gentager sig fra tidligere år.

Glyngøre, d. 2-2022

Nyt fra kasserer

År

Nye og genindmeldte medlemmer

Udmeldte - eller ikke betalt

2018

2019

2020

2021

2022

2023

45

50

50

55

33

5

29

37

39

37

52

34

(Nogle har meldt sig ud igen samme år, som de meldte sig ind)

Der er blevet brugt meget krudt på registrering af nye medlemmer og sletning af udmeldte. Vi har nu afskaffet rabatten, så nye medlemmer betaler samme kontingent som vi andre. Jeg håber, det giver mere stabile tal. Mange nye medlemmer deltog aldrig i klubbens træf, før de meldte sig ud igen – Synd, for det er jo til træffene og til medlemmernes private arrangementer tingene sker. Det er også der, vi lærer hinanden at kende og måske får nye gode venner.

152 gode medlemmer er for resten slet ikke så dårligt 😊


Heldigvis har vi allerede fået 5 nye medlemmer i 2023. Velkommen til jer!


Jeg har haft bilagskontrollanten Bruno på besøg, så det påtegnede årsregnskab er også kommet på vores nye flotte hjemmeside. Regnskabet bliver fremlagt på klubbens Generalforsamling lørdag, d. 22. april, og der er I meget velkommen til at stille spørgsmål, som jeg vil besvare efter bedste evne.


Jeg glæder mig til at se både nye og ”gamle” medlemmer på MC til træffene i år. ”Same procedure as last year!” På gensyn.


Med venlig hilsen ”Kasserer-heksen” Lene K.


Kontonr.: Reg.nr. er 4424 – 001 03 52118 - Eller MobilePay nr: 38750

Husk at skrive jeres medlemsnr. + hvad I betaler for uanset, hvordan I betaler.


For udlændinge:

IBAN kontonummer: DK2730000010352118 BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK