Kære medlemmer!
Det er vel meget passende med et ”skriv” fra mig nu, hvor der bliver gjort status over kontingent og medlemstal.

Sidste rettidige betaling for kontingentet var d. 31. januar, og vi er nu 152 medlemmer. Desværre har 34 mere meldt sig ud, eller undladt at betale i januar. Blandt de udmeldte er der desværre flere af vores ”gamle” medlemmer, der har måttet erkende, at helbredet ikke mere var til kørsel på to hjul. De vil blive savnet af mange!

Mønsteret med andre udmeldelser gentager sig fra tidligere år.

Nyt fra kasserer

År

Nye og genindmeldte medlemmer

Udmeldte - eller ikke betalt

2018

2019

2020

2021

2022

2023

45

50

50

55

33

5

29

37

39

37

52

34

(Nogle har meldt sig ud igen samme år, som de meldte sig ind)

Der er blevet brugt meget krudt på registrering af nye medlemmer og sletning af udmeldte. Vi har nu afskaffet rabatten, så nye medlemmer betaler samme kontingent som vi andre. Jeg håber, det giver mere stabile tal. Mange nye medlemmer deltog aldrig i klubbens træf, før de meldte sig ud igen – Synd, for det er jo til træffene og til medlemmernes private arrangementer tingene sker. Det er også der, vi lærer hinanden at kende og måske får nye gode venner.

152 gode medlemmer er for resten slet ikke så dårligt 😊


Heldigvis har vi allerede fået 5 nye medlemmer i 2023. Velkommen til jer!


Jeg har haft bilagskontrollanten Bruno på besøg, så det påtegnede årsregnskab er også kommet på vores nye flotte hjemmeside. Regnskabet bliver fremlagt på klubbens Generalforsamling lørdag, d. 22. april, og der er I meget velkommen til at stille spørgsmål, som jeg vil besvare efter bedste evne.


Jeg glæder mig til at se både nye og ”gamle” medlemmer på MC til træffene i år. ”Same procedure as last year!” På gensyn.


Med venlig hilsen ”Kasserer-heksen” Lene K.


Kontonr.: Reg.nr. er 4424 – 001 03 52118 - Eller MobilePay nr: 38750

Husk at skrive jeres medlemsnr. + hvad I betaler for uanset, hvordan I betaler.


For udlændinge:

IBAN kontonummer: DK2730000010352118 BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK