Senior MC Danmark havde 30 års jubilæum i 2014.

Optakten til klubben skete i 1984. Michael Nielsen og Peter Engedal snakkede sammen om det ville være noget at prøve at samle motorcyklister der var fyldt 40 år. De var meget i tvivl, om der ville være så mange, at der kunne blive en klub ud af det, og om andre i den aldersgruppe mon ville være interesseret i nogen form for klubliv.

Ved en Touring klub-weekend løb de på Anker Jensen fra Hanstholm. Han var fyr og flamme. Senere kom Inge Munk til og ideen tiltalte hende. Se - så var der fire, og der kunne blive nogle ganske hyggelige weekendsammenkomster ud af det, og måske med tiden lokke 5 - 6 stykker mere med, hvis der blev gjort god reklame for sagen!

Der blev fastsat en dato og sted for det første "Senior træf". Det blev Als camping ved Hadsund.

I løbet af vinteren og foråret blev der gjort al den reklame, som det overhovedet var muligt. Der gik pressemeddelelser ud til alt, hvad der havde det mindste med motor og motorcykler at gøre. Det gav pote! I en sådan grad, som hverken Peter eller Michael havde fantasi til at kunne forestille sig. Telefonerne kimede - folk ville til Senior træf!  De ville være med til at oprette en Senior Klub. Det var en fælles opfattelse af, at det skulle foregå uhøjtideligt og uden de store foranstaltninger. (Red: En opfattelse der har holdt sig til i dag).
Der blev lavet et udkast til vedtægter, fundet nogle sponserede præmier og aftalt plads ved Als Camping.

Als Camping 16/6 - 1984 Senior Træf:

Da de to initiativtagere ankom til pladsen på stranden ved Als, var der allerede kommet nogle. Fredag aften blev det til 8 deltagere. Lørdag strømmede det til. Der var ikke rigtig nogle, der havde helt tjek på, hvor mange der kom, men manregner med ca. 60 - 70 personer til dette det første Senior træf.

Et ældre par i en fastliggende campingvogn stillede deres TV til rådighed, så de fodbold interesserede kunne se og følge lørdagens kamp!

Stiftende generalforsamling:
Søndag morgen kom der flere folk til, og kl. 10 begav alle sig til kroen hvor generalforsamlingen skulle være. Der var kun to punkter på dagsordenen. Det første var at få vedtaget nogle love. Det omdelte udkast blev nøje gennemgået og rettet til. Herunder blev det endelig klubnavn vedtaget, nemlig Senior MC Danmark.

Der blev også vedtaget at udskrive en konkurrence blandt medlemmerne om et logo til foreningen. Der skulle, efter vedtægterne, vælges en bestyrelse på 5 mand med tilhørende suppleant og en kritisk revisor.

Inge Munk blev formand og de 4 øvrige blev: Mogens Forskov Vagn, Gjerlang Erik Jensen Michael Nielsen.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account