Er du fyldt 40, kører motorcykel, og synes det går lidt for hurtigt i andre klubber?

Så er Senior MC Danmark måske noget for dig.

Per 27/05/2024: 233 medlemmer, 152 af dem følger os på den lukkede Facebook side

Vi er en flok hyggelige motorcyklister på 40+, som kan lide at mødes på træf og have en hyggelig weekend sammen.

Klubben er en god blanding af mandlige og kvindelige mc'ister.

Vi har ingen klubhus, men kan lide at køre til træf rundt omkring i Danmark. Vi har 4 faste træf om året + mini træf og ture, som medlemmerne selv arrangerer.


Klubben er ikke organiseret med lokalafdelinger. Klubben arrangerer heller ikke faste ugentlige ture, udover hvad medlemmernes rundt i områderne arrangerer. Disse annonceres på hjemmeside/Aktivitetskalender og på FB.

Vi bestræber os på at have hjemmesiden opdateret -  med træf og hvad der måtte være af nyt o.l.

Sommertræf 2024 40 års Jubilæum

Dato: 7.-9. juni 2024

Adresse: Lyngvej 68
Ellinge Lyng
4560 Vig

Hilsen fra Kongen

Nu er det jo ikke ligefrem noget der haster, men jeg har for omkring 35 år siden selv været "primus motor" på et forslag til vedtægterne, som åbenbart nu forhindrer, at jeg kan deltage i klubbens 40 års jubilæum. Forslaget gik på, at alle møder op til træffene på MC, men kan det ikke lade sig gøre af fysiske årsager, kan man få dispensation af formanden, og det falder nu tilbage på mig selv, idet jeg i fredags af min læge er blevet frarådet at køre tohjulet køretøj grundet min aftagende balanceevne, og jeg er endnu ikke i besiddelse af en model med "støttehjul". Til alle jer unge mensker: Uden mig var klubbens første "formand" ikke blevet en kvinde nemli Inge Munch. Det var ikke fordi hun var særlig egnet, men hun kørte rundt på en MZ 150 med specialbygget bagagebærer til hendes koncertharmonikamed 120 basser og etui og havde taget turen til alperne på den samt skrevet en artikel i MCTCs blad Touring Nyt om turen, hvilket medførte en vis "medietække", hvilket kan være ganske heldigt for en nystartet forening. Medlemstalletsteg osse ganske roligt med skiftende formænd, og da vi var en hundred stykker tog JørgenThrane over og fik økonomientil at hænge sammen. Jeg var næstformand og fik idéer som formanden satte pris på, så da Jørgen ikke længerevillestå i spidsen for "Senilklubben",valgte han at stå af med ordene: "Nu er der styr på økonomien, så nu kan vi godt tåle at vælge en "flipperrøv"", og det blev så mig. Ham matrosernes fagforbund kaldte "Onde Helge" kunne ikke tåle at sidde som næstformand, hvor han på glimrende vis afsøgte landet for egnede træf pladser, og derfor stillede han op som formandskandidat og blev valgt. I min periode som formand sørgede jeg for en vis mængdeunderholdende tiltag på træffene samt en vis mediedækning, bla. a. fik jeg DRs nyhedsafdeling til at komme og optage et møde, som den øvrige bestyrelse kun modstræbende gik med til, mellem en motocross klubfor børn og os "gamle", som blev sendt om aftenen i DR1s nyheder og resulterede i en del medlemstilgang. Osse medlemmernes egne historier og optræden fik plads og var populært, og tilsammen fik klubben den største procentvise medlems fremgang, men jeg var ikke og er ikke 900% motorcyklist, men kan godt se andre interessante ting i tilværelsen, hvilket ikke faldt i god jord hos Helge, som mere var til stram planlægning, hvor jeg regnede med, at bestyrelsen nok skulle passe hver deres område og ikke behøvede kontrol.

Som I kan se, har jeg sat et vist aftryk på Senior MC Danmark´s start og første år. Jeg er ked af ikke at kunne deltage i Jubilæet, som jeg har glædet mig til - på den anden side er der jo ikke mange tilbage fra "dag 1", så jeg overlever jo nok.


Med hævet venstre næve - "Kongen", Knud og hvad I ellers har fundet på at kalde mig.