Kære medlem af Senior MC Danmark!

Hermed indkaldes til generalforsamling i Senior MC Danmark.

Generalforsamlingen finder sted lørdag d. 22. april fra kl. 13:30 på klubbens forårstræf på Alsborg, Naldmose 15, 6440 Augustenborg.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

Dagsorden

for

generalforsamling i Senior MC Danmark

 1. Valg af dirigent og referent samt 2 stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det følgende år.
  Kontingentet foreslås uændret kr. 250- og 150 for husstandsmedlemmer. Det foreslås tillige at, der ikke er et egentligt indmeldelsesgebyr – man er medlem når man har betalt kontingent.
 5. Indkomne forslag (vedtægtsændringer m.m.).
  1. Der er ingen indkomne forslag
 6. Valg af kasserer og kasserersuppleant for en 2-årig periode.
  1. På valg til kasserer er Lene Kristensen, der modtager genvalg
  2. På valg til kasserersuppleant er Trine Alkjær, der modtager genvalg
 1. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg for en 2-årig periode samt valg af 1 suppleant for en 1-årig periode.
  1. På valg til bestyrelsen er Claus Mørkøre og Kim Rørbæk og, der begge modtager genvalg,
  2. På valg som suppleant er Jan Sigvard Juul Poulsen, der genopstiller
 1. Valg af 1 Bilagskontrollant og af 1 suppleant for en 1-årig periode. På valg som bilagskontrollant er Ingvar Juhl Pedersen.
 2. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

 

Kirsten Bøgh Fuglø, formand


Kontakt Kirsten

Adgang til lukkede filer

Alle gyldig medlemmer har et brugernavn og en kode, som giver adgang til medlemslisten, regnskab, eller til hvad der ellers bliver aktuelt efterhånden. Melder du dig ud, bliver din adgang slettet.

Login virker ikke fra Facebook, de skal ikke vide, hvem der er medlem.

På din telefon, tablet eller PC skal du bruge din foretrukne browser : Safari, Firefox, Chrome, Thor eller andet!

P.S.: Husk, listen og dokumenter, som kræver adgangskode er fortrolige.

Senior MC Danmarks Facebook sider

Drømmen

DRØMMEN, SOM MANGE IKKE VIL FORSTÅ:

At have en motorcykel er en personlig drøm.

En dag, hvor jeg er meget gammel, og når jeg ikke kan gå mere, vil det være i min garage, eller på mine billeder af kontoret, eller huset, som alle mine minder vil være.

Jeg mødte mennesker, der lærte mig noget og har den samme ånd, og jeg mødte andre, som jeg er glad for, at jeg glemte.

Jeg blev våd,

Jeg følte mig kold

Og jeg følte mig varm

Jeg var bange,

Jeg faldt,

Og jeg rejser mig op,

Jeg sårede endda mig selv

Men også, jeg grinede højt inde i hjelmen, en unik følelse, ingen andre har mærket det!

Jeg talte tusind gange med mig selv.

Jeg sang og råbte af glæde helt vildt

Og ja ... nogle gange græd jeg også og endda nogle gange græder jeg i min ensomhed.

Jeg har set vidunderlige steder og levet uforglemmelige oplevelser.

Jeg stoppede tusind gange for at se et landskab.

Jeg talte med perfekte fremmede, og jeg glemte folk, jeg ser hver dag.

Jeg gik ud med mine dæmoner indeni og vendte hjem med absolut ro i mit hjerte.

Jeg har altid tænkt på, hvor farligt det er, at vide, at meningen med mod er at komme videre, selv føle frygt, men jeg har altid kontrolleret det.

Hver gang jeg sætter mig på motorcykel tænker jeg på hvor skønt det er.

Jeg holdt op med at tale med nogen, der ikke forstår, (de forstår bare ikke), og jeg lærte gennem fagter at kommunikere med andre passionerede mennesker som mig.


Jeg brugte penge, som jeg ikke havde, opgav mange ting, men alle disse ting er ikke et øjeblik værd på motorcykel.

Det er ikke et transportmiddel eller et stykke jern med hjul, det er den tabte del af min sjæl og min ånd.

Og når nogen siger til mig: "du skal sælge motorcyklen og du skal være en mere seriøs person", ... Jeg svarer ikke. Jeg svinger bare hovedet og smiler.

Kører på motorcykel ....... forstår kun, hvem der elsker dem.

-Ukendt forfatter-

At køre i gruppe...