Hjemmesider fra før internet blev opfundet: Senior Nyt

Redaktører gennem tiden: 

1984-1985 Michael Nielsen & Mogens Forskov

1986-1989 Michael Nielsen

1990-1992 Verner Olsen

1992-2010 Erling Christjansen, Erling blev æresmedlem efter at han var redaktør i hele 18 år)

2010-2013 Bente Raufort, Claus Haven & Jan Nygaard

2013-2016 Jan Nygaard

2017-2018 Dorthe Ullerup

Det første Senior Nyt udkom i 1984 i 2 udgaver - et i juli og et i september.

Derefter udkom bladet 4 gang om året - alle gange trykt og sendt til medlemmerne.

I 2016 udkom bladet digital på hjemmesiden.

Dorthe Ullerup og Jens Ove Kristensen har scannet alle trykte blade, og der er samlet disse scanning i volumer.

Værsgod, her er 33 årgange: