Bestyrelsen & andre medhjælper

Æresmedlemmer

Senior MC Danmarks datapolitik

EU persondataforordning er gældende. 

Normalt vil man tolke det således, at når en person selv melder sig ind i en forening eller melder sig som frivillig og afgiver personoplysninger, så ligger der et samtykke heri.

Vi registrer kun  medlemmernes navn, fødselsår, adresse, telefon og mailadresse, som vi bruger til kontingentopkrævning og eventuelt til orientering om foreningens aktiviteter.

De oplysninger som medlemmerne har givet os, opbevares i foreningens medlemsliste, og i regnskabet. Kun bestyrelsen, af denne udpegede nøglepersoner via kasserer, og gyldige medlemmer har adgang til en ajourført liste via hjemmesiden, med afgivelse af brugernavn og adgangskode.

Kassereren er foreningens dataansvarlige.

Medlemskab af foreningen er personligt.

Ved medlemskabs ophør vil personoplysninger blive slettet.

Indmeldelse i klubben

Det koster 250 kr. for ordinære medlemmer og 150 kr. for samboende (husstands- medlemmer). Jeg har læst klubbens datapolitik her:

Effekter